cezetpol@wp.pl

725 100 330

Super User
Kategoria:

  

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W odpowiedzi na przedstawione w dniu 08.05.2018 zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty: 
1. Agremo Sp. z o.o. 
ul.Parkowa 7 
49-318 Skarbimierz 
Oferta wpłynęła 22.05.2018 

Inne ofert nie wpłynęły. 

Agremo Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i złożyli stosowne oświadczenie w tej sprawie w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Ponadto oferent złożył aktualny wydruk z KRS. 
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia i złożyli stosowne oświadczenie w tej sprawie w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego); 
3) Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym; 
4) Złożyli kompletną ofertę w terminie w treści odpowiadającej treści zapytania ofertowego na druku załączonym do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami. 

W ofercie przedstawiono odpowiedzi na kryteria oceny ofert: 
Najniższa cena - 1 388 267,00 zł netto 
Okres gwarancji - 24 miesiące 
Wykonawcą zadania została firma Agremo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 7, 49-318 Skarbimierz. Otrzymała 100 punktów

 DOKUMENTY OFERTOWE NA SILOSY.

 Attachments:
Download this file (Silosy zbożowe -formularz ofertowy.doc)Silosy zbożowe -formularz ofertowy[Silosy zbożowe -formularz ofertowy]55 kB
Download this file (Silosy zbożowe-zapytanie ofertowe.pdf)Silosy zbożowe-zapytanie ofertowe[Silosy zbożowe-zapytanie ofertowe]254 kB
Super User
Kategoria:


 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W odpowiedzi na przedstawione w dniu 08.05.2018 zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty: 
1. Bau Center Mariusz Ludian 
ul. Leśna 13 
23-310 Modliborzyce 
Oferta wpłynęła 21.05.2018 

Inne ofert nie wpłynęły. 

Bau Center Mariusz Ludian spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i złożył stosowne oświadczenie w tej sprawie w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Ponadto oferent złożył aktualny wydruk z CEiDG. 
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia i złożył stosowne oświadczenie w tej sprawie w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego); 
3) Nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z zamawiającym; 
4) Złożył kompletną ofertę w terminie w treści odpowiadającej treści zapytania ofertowego na druku załączonym do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami. 

W ofercie przedstawiono odpowiedzi na kryteria oceny ofert: 
Najniższa cena - 383 285,92 zł netto 
Okres gwarancji - 24 miesiące 
Wykonawcą zadania została firmaBau Center Mariusz Ludian ul. Leśna 13, 23-310 Modliborzyce. Oferta otrzymała 100 punktówDOKUMENTY OFERTOWE  NA WYKONANIE FUNDAMENTÓW                                                                                                    Data dodania  2018-05-08

 

Attachments:
Download this file (Fundamenty pod silosy - zapytanie ofertowe.doc)Fundamenty pod silosy - zapytanie ofertowe[Fundamenty pod silosy - zapytanie ofertowe]70 kB
Download this file (Fundamenty pod silosy zbożowe -formularz ofertowy.doc)Fundamenty pod silosy zbożowe -formularz ofertowy[Fundamenty pod silosy zbożowe -formularz ofertowy]55 kB
Download this file (PRZEDMIAR ROBÓT.pdf)PRZEDMIAR ROBÓT[PRZEDMIAR ROBÓT]2911 kB